پروژه ها

ما در ایوان مهرازی دارای طیف گوناگونی از پروژه های ساختمانی در سبکهای مختلف معماری هستیم. بخش زیادی از پروژه های ما را  بناهای مسکونی آپارتمانی یا ویلایی تشکیل میدهند. همچنین دارای سابقه ارزشمندی در زمینه ساختمان های اداری و صنعتی هستیم. طراحی و ساخت شهرک های مسکونی نیز بخشی از فعالیتهای ما را تشکیل میدهد.

با وجود آنکه اغلب پروژه های ما به صورت قرارداد مدیریت پیمان اجرا می شوند، دپارتمان پیمانکاری ایوان مهرازی نیز به طور تخصصی آمادگی اجرای پروژه های پیچیده و خاص را داراست.

پروژه ها بر اساس کاربری