درباره ما

درباره ایوان مهرازی

از ایده اولیه تا ساخت نهایی پروژه، تمام تیم ما شامل طراحان، مشاوران، پیمانکاران و مدیران پروژه ها نیازهای مشتری رو اولویت خودشون قرار می‌دهند. ما به تجربه ارزشمندی در زمینه پروژه های گوناگون و روش‌های مختلف اجرای پروژه دست یافتیم.
از زمان جلسات شروع همکاری تا زمان تحویل نهایی پروژه ما باور داریم که هر پروژه با هر کاربری و تعریف بودجه باید یکتا و بی همتا باشه.

هدف ما

در ایوان مهرازی ما به دنبال آفرینش و خلق بناهایی هستیم که علاوه بر ماندگاری، نقشی تاثیر گذار بر پیرامون و اطراف خویش داشته باشند.

تیم ما

سپیده منوچهری

مدیر داخلی

آریا بیات

مدیر عامل

ایمان حقیقی

مدیر اجرایی