اخبار

گنبد برج پارساخبارپروژه هاپیمانکاریمقاله ها
دسامبر 31, 2022

 بهسازی عایق رطوبتی گنبد برج پارس

برج پارس در خیابان آفریقا(جردن) واقع شده است که این ساختمان به عنوان ساختمان مرکزی بیمه مرکزی ایران استفاده می شود. این بنا یکی از ساختمان های شاخص تهران می…