Skip to main content
پروژه هاویلا

ویلای آویشن 1

By ژوئن 12, 2023ژوئن 3rd, 2024بدون دیدگاه

معرفی پروژه

موقعیت: دماوند

کانسپت معماری ویلای آویشن 1 از ترکیب دو حجم L شکل و چرخش آنها روی یکدیگر شکل گرفت. این حجمها بر روی مکعبی سنگی قرار داده شده اند.

چرخش این احجام بر روی یکدیگر باعث به وجود آمدن فضاهای جذابی شد. ورودی ویلا با یک ووید مرتفع تعریف شد که بالکنی معلق فضای نشیمن را به بالکن پیوند میدهد.

فضاهای نشیمن خصوصی و عمومی مانند کارهای قبلی ما در ارتباط دیداری بایکدیگر جانمایی شدند.

آشپزخانه در فضای میان حجم های L شکل قرار داده شد که در پشت آن حیاط اختصاصی قرار داده شد.

در این پروژه تلاش کردیم به بازتعریف ارتباط میان فضاهای عمومی و خصوصی بپردازیم و میزان جداسازی این فضاهای با یکدیگر در تناسب با نیازهای ساکنین ویلا طراحی شود نه استانداردهای تکراری

فضای بیرونی

پلن پروژه

پلان ویلا

فضای داخلی

نظر خود را بنویسید